ويژگيهاي برتر بلوك AAC


وزن سبك
عايق حرارتي و برودتي
مقاومت در برابر آتش
عايق صوتي
عايق رطوبتي
سهولت در اجرا و مزاياي اقتصادي
سازگاري با محيط زيست
مقاوم در برابر بارهاي ناشي از باد و طوفان هاي شديد و زلزله

 

جدول مشخصات فني

نوع محصول

مقاومت فشاري

مقاومت خمشي

ضريب انبساط حرارتي

ضريب انتقال حرارت

دانسيته اسمي بلوك خشك

بلوك استاندارد هبلكس

40kg/

16.6kg/

18

17W/k%

550-650kg/

 


 

وزن سبك


يك متر مكعب بلوك هبلكس حدود 650 كيلوگرم وزن دارد كه معادل پوشش 866 عدد آجر به وزن 1750 كيلو گرم ميباشد، به عبارت ديگر حجم يك بلوك هبلكس با ابعاد 20*25*60 معادل با 26 عدد آجر است در حاليكه وزن آن برابر 10 عدد آجر بوده و يك كارگر به راحتي مي تواند آن را حمل و نصب نمايد .ضمناً ملات مصرفي ،يك چهارم ملات مورد نياز براي اجراي همان ديوار با آجر است كه شامل مقدار كمتري سيمان در تركيب خود ميباشد به عنوان مثال چناچه براي اجراي يك ديوار آجري 100 كيلوگرم سيمان نياز باشد به منظور اجراي همان ديوار با بلوكهاي هبلكس، 15 كيلوگرم سيمان مصرف خواهد شد. بلوك هبلكس يك سوم وزن محصولات آجري و يك چهارم وزن فرآورده هاي بتني را دارا است كه اين امر باعث كاهش بار مرده ساختمان شده و در طراحي ميتواند منجر به كاهش مقاطع اسكلت سازه و مقاومت بيشتر ساختمان در برابر نيروي مخرب زلزله شود. اين ويژگي سبب استقبال گسترده سازندگان برجهاي مرتفع و انبوه سازان از هبلكس گرديده است.
 

 

 

Text Box: نوع ديوار
 

 

 


 

cm)) ضخامت

 

وزن هر متر مربع از ديوارهاي ساخته شده با مصالح مختلف (kg)

آجر فشاري

سفال

بلوك سيماني

بلوك هبلكس

7/5

-

-

-

94

10

230

87/5

187/2

65

15

-

117/5

292/7

98

20

426

147/5

368/3

130

25

-

177/5

-

163

30

639

235

-

195

 

 

مقايسه ملات مصرفي ديوارهاي مختلف ( kg)

 

  (cm)ضخامت

آجر

بلوك سفالي

بلوك هبلكس

10

60

20

15

20

130

70

30

30

200

-

45

 


 

عايق حرارتي و برودتي

بلوك هبلكس به خاطر ساختار سلولي خود كه شامل مقادير زيادي از حبابهاي ريز محبوس شده است،عايق حرارتي خوبي به شمار مي رود كه اين ويزگي سبب كاهش ميزان تقاضا باري انرژي در طي فصول گرم و سرد سال مي گردد و به ويژه در نقاطي كه قيمت تمام شده انرژي در زمانهاي اوج مصرف با حالت عادي تفاوت زيادي دارد ظرفيت حرارتي بالاي بلوكها سبب ميشود كه بتوان بيشتر مدت زمان كار دستگاهاي تهويه مطبوع را در اوقاتي از شبانه روز قرار داد كه هزينه انرژي پايين تر است.با توجه به اينكه حاصل جمع تلفات حرارتي جداره ها و هواي نفوذي ، بارحرارتي اتاق را كه مبناي انتخاب مبدلهاي حرارتي از قبيل رادياتور فن كويل و غيره خواهد بود بدست ميدهد بديهي است كه چناچه ضريب انتقال حرارتي جداره ساختمان پايين باشد (بر اساس آزمايشات انجام شده توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ،ضريب هدايت حرارتي بلوكهاي هبلكس  مي باشد) ميزان تلفات حرارتي در ساختمان پايين آمده و نياز به سيستم حرارت مركزي و تهويه با ظرفيت كمتري خواهد بود اين امر موجب كاهش سرمايه گذاري اوليه مربوط به بخش تاسيسات درحدود 30% خواهد شد و به علاوه چناچه بتوان تلفات حرارتي در ساختمان را پايين آورد هزينه هاي بهره برداري ساكنان كاهش چشمگيري خواهد داشت براي درك بهتر اين مطلب در نمودار ذيل ميزان اتلاف حرارتي جدارهاي پنج ساختمان مشابه ساخته شده با مصالح مختلف با يكديگر مقايسه شده است.

1-اتلاف حرارتي از جداره هاي ساختمان ساخته شده با بلوكهاي هبلكس به ضخامت 20 سانتي متر

2-اتلاف حرارتي از جداره هاي ساختمان ساخته شده با ديوار بتوني به ضخامت 15 سانتي متر

3-اتلاف حرارتي از جداره هاي ساختمان ساخته شده با بلوك ساخته شده با پوكه هاي صنعتي به ضخامت 15 سانتي متر

4-اتلاف حرارتي از جداره هاي ساختمان ساخته شده با ديوار آجري به ضخامت 22 سانتي متر

5-اتلاف حرارتي از جداره هاي ساختمان ساخته شده با بلوك سفالي به ضخامت 20 سانتي متر

 

 


 

مقاومت در برابر آتش

هبلكس به واسطه تركيبات معدني و غيرآتش زاي خود به هيچ وجه قابل اشتعال نيست و به علت ضريب انتقال حرارتي پايين و ظرفيت حرارتي بالاي ساختار خود حرارت را بسيار آرام منتقل مي نمايد. بنابراين در هنگام آتش سوزي ،هبلكس به جلوگيري از گسترش آتش كمك كرده وهمين ويژگي آن را در زمره ديوارهاي ضد آتش قرار ميدهد. به علاوه AAC در هنگام قرارگرفتن در معرض آتش هيچ گونه گاز و بخارات سمي از خود متساعد نمي كند لذا كاربرد هبلكس در انواع ساختمانها با كاربردهاي مسكوني ، تجاري ، دولتي و صنعتي ، هتل ها ،بيمارستانها ، مدارس ،مساجد، و........... مناسب است.

 

ضخامت ديوار هبلكس  cm))

7/5

10

15

20

مقاومت در برابر آتش (بر حسب ساعت)

2

4

6

8

 

 

 


عايق صوتي

كاهش ورود صدا يك عامل كليدي در حفظ سلامت و آسايش ساكنان ساختمانهاي مسكوني به شمار مي آيد كه ساختار سلولي و همچنين نحوه پخش حبابهاي هوا در بلوك هبلكس ايزولاسيون صوتي را تا ميزان (db) V بيشتر از ساير مصالح ساختماني با ابعاد و دانسيته مشابه فراهم مي آورد وليكن به منظور دستيابي به اين مهم بايد علاوه بر كاربرد مصالح آكوستيك AAC در بندكشي ها و آب بندي اتصالات نيز دقت نمود.

بر اساس آزمايشات انجام شده توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن شاخص كاهش تراكسيل صدا در بلوك هبلكس به ميزان db)) 45 اندازه گيري گرديده است.

 

 

 

 

 

عايق رطوبتي
حضور رطوبت در يك سازه ميتواند منجر به رشد قارچها ، تغيير رنگ ديواره ها و افزايش ضريب انتقال حرارت و....... گردد . بواسطه اينكه هبلكس در ساختار داخلي خود داراي حفره هاي به هم پيوسته داخلي نيست ، جريانهاي مويرگي آب پس از نفوذ به سطح هبلكس بلافاصله متوقف مي گردد و قادر به نفوذ به سطوح داخلي قطعات نيستند و اين ويژگي AAC را در زمره مصالح ساختماني عايق رطوبت قرار ميدهد.
 

 

 

 

سهولت در اجراو مزاياي اقتصادي

1-   كار با بلوك سبك (هبلكس) بسيار آسان است و ميتوان براحتي همانند چوب آن را برش داده، در آن ميخ كوبيد و يا تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان را در آن جاسازي نمود.

2-   مقايسه قيمت هاي تمام شده بنائي با بلوك هبكس و آجر نشان ميدهد كه هر متر مربع ديوار هبلكس به ضخامت 10 سانتي متر 25 درصد و ديوار هبلكس به ضخامت 20 سانتي متر 30 درصد از ديوار مشابه آجري ارزانتر است

3-   سايز بزرگ بلوكهاي هبلكس سرعت ساخت و ساز را تا 3 برابر نسبت به اكثر مصالح ساختماني افزايش ميدهد به علاوه وزن پايين قطعات به TOWER CREANE مستقر در سايت كارگاهي اجازه ميدهد تا نقل و انتقال بتن به فواصل دورتر با سهولت انجام پذيرد.

4-   بعلت سطح هبلكس (نسبت به ساير مصالح) در صورت اجراي صحيح ديوارها به اندودي بيش از 2 الي 6 ميليمتر نياز نخواهد بود.

5-   وزن پايين هبلكس كه حدود يك پنجم وزن بتن معمولي است به كاميونها و تريلها اجازه حمل ظرفيت بسيار بالاتري نسبت به بتن معمولي ميدهد لذا هزينه هاي حمل و نقل در طي فرايند ساخت و ساز كاهش ميابد به عنوان مثال بلوكهاي هبلكس در قالبهاي 31.15 مترمكعبي بسته بندي ميشود و با استفاده از جرثقيل فكي و تريلي براحتي بارگيري و حمل ميگردد، يك تريلي قادر است 31.50 متر مكعب را بارگيري و حمل نمايد.

 

مقايسه سرعت اجراي ديوارهاي مختلف (/day) توسط يك تيم اجرايي

ضخامت

آجر

بلوك سفالي

هبلكس

10

15

30

40

20

10

20

25

30

5

-

20

 

 

 


سازگازي با محيط زيست

سازگاري با محيط زيست يك گرايش جديد در صنعت ساختمان است كه هدف آن به حداقل رساندان تاثيرات محيطي بوسيله پايين آوردن مصرف منابع طبيعي انتشار آلاينده و كاهش ضايعات است. صنايع توليد هبلكس از جمله صنايع سبز و دوستدار محيط زيست شناخته ميشود چرا كه اولاً بيشترين مواد اوليه مصرفي آن ضايعات كارخانجات سيليس ميباشد و ثانياً از آنجا كه تمامي مواد اوليه جزء عناصري ميباشد كه به وفور در طبيعت يافت ميشوند، توليد AAC سبب فرسايش خاك و از بين رفتن منابع برگشت ناپذير نخواهد گرديد مقدار (PER(PROCESS ENERGY RECUIRMENT  يا انرژي فرايند توليد در بلوك هبلكس به ازاي توليد هر متر مكعب 1584 MJ/بوده كه اين ميزان 4/1 برابر كوچكتر از بلوك سيماني و 2/2 برابر كوچكتر از آجر سفالي ميباشد و اين نشان دهنده مصرف كمتر انرژي در طي فرايند توليد و ورود كمترآلاينده ها به محيط زيست است.

 

 

 

 

 


دستورالعمل هاي اجرايي هبلكس


1- بتن سبك گازي (هبلكس) همگوني كامل با انواع ملات (ماسه ،سيمان ، گچ ، خاك ، و......... ) را دارد.
2- ملات مصرفي از آب كافي برخوردار باشد.
3- پس از اجراي كامل ديوارها جهت اجراي صحيح پلاستر بايد سطح ديوارها آب پاشي شود و فاصله بين مرطوب كردن ديوارها و انجام عمليات مورد نظر از يك ساعت تجاوز كند.
4- بدليل خواص مكانيكي و ترموفيزيكي متفاوت مصالح ساختماني از بكار بردن همزمان بلوك هبلكس با ساير مصالح ساختماني مانند آجر ، بلوك سفالي ، بلوك سيماني و ...........در ديوارها خوداري شود.
5- جهت برش قطعات ميتوان از وسايلي مانند تيشه و اره چوب بري ، شيارزن و ............ استفاده نمود.
6- بمنظور نصب وسايل بر روي ديوار (قاب عكس ،تابلو و .....) ميتوان از پيچ و رول پلاك استفاده نمود.
7- بمنظور نصب تاسيسات مكانيكي و الكترونيكي به راحتي توسط يك دستگاه برش (فرز) ميتوان مسير عبور را در داخل بلوكها تعبيه نمود.

 

 

 
   

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت بناي سبك قدس رضوي ميباشد.

 

طراحي شده توسط شركت مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي پيشرو