راهکارهای ارتباطی

دفتر مرکزی

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی پارک ساعی، پلاک ۲۲۹۶
تلفن: ۸۸۷۷۶۶۱۰
فکس: ۸۸۷۷۴۵۰۲
ایمیل : info@banayesabok.ir

کارخانه

قرچک ورامین، زیباشهر، انتهای خیابان امیر کبیر، کارخانجات بنای سبک قدس رضوی
تلفن: ۳۶۱۳۶۳۰۰
فکس: ۳۶۱۳۶۰۸۹
ایمیل : factory@banayesabok.ir

مشتاقانه منتظر پیام شما هستیم

    X