نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • بلوک هبلکس سایز ۱۰ (۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال)

  این سایز از بلوک جهت دیوارچینی های اطراف آسانسور درساختمان بسیار مناسب و پیشنهاد می گردد.

  سایز: ۶۰*۲۵*۱۰

  ویژگی:

  عایق صدا

  عایق سرما و گرما

  دارای وزن سبک و کاهش وزن کلی ساختمان

  مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی

  مقرون به صرفه

  کاهش زمان و انرژی

  حذف استفاده از گچ و خاک در ساختمان

  حذف ملات سیمانی و جایگزین شدن چسب هبلکس که مزایای بیشتری دارد

 • بلوک هبلکس سایز ۱۲ (۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

  سایز: ۶۰*۲۵*۱۲

  ویژگی:

  عایق صدا

  عایق سرما و گرما

  دارای وزن سبک و کاهش وزن کلی ساختمان

  مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی

  مقرون به صرفه

  کاهش زمان و انرژی

  حذف استفاده از گچ و خاک در ساختمان

  حذف ملات سیمانی و جایگزین شدن چسب هبلکس که مزایای بیشتری دارد

 • بلوک هبلکس سایز ۱۵ (۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

  این سایز از بلوک جهت دیوارچینی های اطراف آسانسور درساختمان بسیار مناسب و پیشنهاد می گردد.

 • بلوک هبلکس سایز ۲۰ (۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

  این سایز از بلوک جهت دیوارچینی های اطراف آسانسور درساختمان بسیار مناسب و پیشنهاد می گردد.

  سایز: ۶۰*۲۵*۲۰

  ویژگی:

  عایق صدا

  عایق سرما و گرما

  دارای وزن سبک و کاهش وزن کلی ساختمان

  مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی

  مقرون به صرفه

  کاهش زمان و انرژی

  حذف استفاده از گچ و خاک در ساختمان

  حذف ملات سیمانی و جایگزین شدن چسب هبلکس که مزایای بیشتری دارد

 • بلوک هبلکس سایز ۸ (۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال)

  این سایز از بلوک جهت دیوارچینی های اطراف آسانسور درساختمان بسیار مناسب و پیشنهاد می گردد.

  سایز: ۶۰*۲۵*۸

  ویژگی:

  عایق صدا

  عایق سرما و گرما

  دارای وزن سبک و کاهش وزن کلی ساختمان

  مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی

  مقرون به صرفه

  کاهش زمان و انرژی

  حذف استفاده از گچ و خاک در ساختمان

  حذف ملات سیمانی و جایگزین شدن چسب هبلکس که مزایای بیشتری دارد

   

X